fot. mr-ledum_palustre_s100_01 (500×328) — copyright © by Maciej Romański
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.6× większą wersję tej ilustracji
Ledum palustre (bagno zwyczajne)

on This page when logged in
you will see 1.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański