fot. mr-frangula_alnus_l_s93_16 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Frangula alnus

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

otworzony szczytowy pąk liściowy i rozwijające się młode liście
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański