fot. mr-Vaccinium_myrtillus_20050731_04 (550×543) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vaccinium myrtillus

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański