fot. mr-Prunella_vulgaris_20050710_16 (413×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunella vulgaris

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański