fot. mr-Carex_remota_20050710_15 (550×411) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański