fot. mr-Carex_remota_20050710_13 (263×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
10.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański