fot. kswit-Stawiszyn_059_v2 (884×677) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus virginiana (czeremcha wirginijska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Wielkopolska, ok. Borku Wlkp.
copyright © by Konrad Świtalski