fot. kswit-Stawiszyn_059 (649×866) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus virginiana (czeremcha wirginijska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Wielkopolska, ok. Borku Wlkp.
copyright © by Konrad Świtalski