fot. kswit-160304-421 (951×1628) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Wielkopolska
copyright © by Konrad Świtalski