fot. kswit-006 (730×866) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus palustris (groszek błotny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.06.2013, poj. Krzywińskie
copyright © by Konrad Świtalski