fot. kkcz-IMG_6124 (1512×2032) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 9.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solanum nigrum ssp. schultesii

on This page when logged in
you will see 9.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.08.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek

« Solanum nigrum ssp. schultesii