fot. kkcz-IMG_0268 (806×621) — copyright © by Konrad Kaczmarek
forma pływająca płynnie przechodząca w formę lądową
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.06.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek