fot. kkcz-Astragalus_glycyphyllosa_wiosna (495×719) — copyright © by Konrad Kaczmarek
pokrój wiosną
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Astragalus glycyphyllos (traganek szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.04.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek