fot. kkcz-turritis (976×1619) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Arabis glabra (wieżyczka gładka)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.09.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek