fot. kkcz-IMG_6850 (587×912) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hyacinthoides hispanica (hiacyntowiec hiszpański)

on This page when logged in
you will see 4.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.05.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek