fot. kkcz-IMG_5179 (443×649) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hyacinthoides hispanica (hiacyntowiec hiszpański)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.05.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek