fot. kkcz-IMG_5178 (237×671) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hyacinthoides hispanica (hiacyntowiec hiszpański)
08.05.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek