fot. kkcz-IMG_3881 (295×822) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris graminea (kosaciec trawolistny)
23.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek