fot. kkcz-IMG_3266 (806×604) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex praecox (turzyca wczesna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.04.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek