fot. kkcz-IMG_2039 (368×615) — copyright © by Konrad Kaczmarek
stare torebki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Silene tatarica (lepnica tatarska)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.11.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek