fot. kkcz-IMG_0698 (691×866) — copyright © by Konrad Kaczmarek
formy wodna i lądowa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek