fot. kc-plywacz-zachodni-6 — copyright © by Krzysztof Ciesielski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Utricularia australis (pływacz zachodni)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Krzysztof Ciesielski