fot. tulipan.nadobny_Tulipa.pulchella.Eastern.Star6792 (884×557) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Eastern Star
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tulipa humilis var. pulchella (tulipan nadobny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.04.2011
copyright © by Jacek Soboń