fot. stulisz.lekarski_Sisymbrium.officinale.Pilchowice.kam.1699 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.06.2008, Pilchowice · copyright © by Jacek Soboń