fot. rozrzutka.paprotnikowata_Woodsia.polysticoides.Wr3831 (884×837) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Woodsia polystichoides

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.09.2010
copyright © by Jacek Soboń