fot. rozrzutka.paprotnikowata_Woodsia.polystichoides.Wr0300 (884×802) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Woodsia polystichoides

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2010
copyright © by Jacek Soboń