fot. rajgras_Arrhenatherum.elatius.Variegatum.Blestraszyce.5802 (884×720) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Variegatum; 11.05.2010
copyright © by Jacek Soboń