fot. orlik_Aquilegia.Maxi.Wr0381 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aquilegia ×hybrida (orlik mieszańcowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Maxi
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń