fot. orlik_Aquilegia.Maxi.Wr0380 (884×858) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aquilegia ×hybrida (orlik mieszańcowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Maxi; 22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń