fot. modrzewica_Andromeda.polifolia.Torfowisko.Tarnawa.5934 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Andromeda polifolia (modrzewnica zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.05.2010, Torfowisko Tarnawa · copyright © by Jacek Soboń