fot. kobea.pnaca_Cobeaea.scandens.Alba.Wr3103 (884×856) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Alba
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cobaea scandens (kobea pnąca)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2010
copyright © by Jacek Soboń