fot. js-kruszyna.pospolita.PICT2022 (390×536) — copyright © by Jacek Soboń
pokrój w stanie bezlistnym
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Frangula alnus (kruszyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.03.2005, okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń