fot. js-klon.francuski.PICT0284kor (390×536) — copyright © by Jacek Soboń
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer monspessulanum

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.05.2006, Kowary, park
copyright © by Jacek Soboń