fot. js-20090723-5512 (971×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Allium tuberosum (czosnek bulwiasty)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.07.2008
copyright © by Jacek Soboń