fot. js-20080726-6468 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dryopteris erythrosora (nerecznica czerwonozawijkowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.07.2008 copyright © by Jacek Soboń