fot. js-20080604-0355 (886×666) — copyright © by Jacek Soboń
ssp. croaticus
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dianthus giganteus (goździk olbrzymi)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.06.2008, Ogród Botaniczny we Wrocławiu
copyright © by Jacek Soboń