fot. js-20080526-9268 (980×654) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cornus controversa (dereń pagodowy)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.05.2008, Arboretum w Kórniku
copyright © by Jacek Soboń