fot. js-20080405-5052 (980×558) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer griseum (klon strzępiastokory)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2007, Arboretum Bolestraszyce
copyright © by Jacek Soboń