fot. js-20070805-6233_1 (729×516) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cotoneaster congestus

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2007
copyright © by Jacek Soboń