fot. irga.polozona_Cotoneaster.adpressus.Woj6791 (884×608) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cotoneaster adpressus (irga położona)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.05.2010
copyright © by Jacek Soboń