fot. glowienka.pospolita_Prunella.vulgaris.k.128.4292 (695×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.07.2009
copyright © by Jacek Soboń