fot. glowienka.pospolita_Prunella.vulgaris.k.128.4292 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.07.2009 copyright © by Jacek Soboń