fot. czysciec.kosmaty_Stachys.germanica.Pieniny.2336 (770×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stachys germanica (czyściec kosmaty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.06.2011, Pieniny
copyright © by Jacek Soboń