fot. aster_Aster.Blanice.Wr3050 (884×608) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Blanice
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Symphyotrichum dumosum ‘Blanice’

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2010
copyright © by Jacek Soboń