fot. Euonymus.japonicus.Microphyllus.Aureovariegatus.Wr0104 (884×718) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Microphyllus Aureovariegatus
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euonymus japonicus (trzmielina japońska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.07.2010
copyright © by Jacek Soboń