fot. jmak-Thuidium_tamariscinum_XI.11.2 (1450×1110) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty)

on This page when logged in
you will see 5.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pół.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski
« Thuidium (tujowiec)

« Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty)