fot. jmak-Teucrium-scorodonia-L.IX.07.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Teucrium scorodonia

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. bot. · copyright © by Jarosław Makowski