fot. jmak-Stokesia_laevis_VI.12.6 (604×563) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stokesia laevis (stokezja gładka)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2012, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski