fot. jmak-Nepeta-cataria-VII.09.5 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Nepeta cataria (kocimiętka właściwa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski