fot. jmak-Myosurus_minimus_V.19.8 (643×496) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Myosurus minimus (mysiurek drobny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

półn.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski