fot. jmak-Melampyrum-arvense-VI.08.0 (663×536) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Melampyrum arvense

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski